Classic Rock

9 comments

User
Meztirg 16.01.2020
§ 1. Verkeområde og formål. Denne forskrifta gjeld utslepp av avløpsvatn frå bustader, fritidshus og andre bygg og anlegg med innlagt vatn der utsleppet skal knytast til mindre avløpsanlegg for rensing, og der det ikkje vert stilt krav om eige løyve etter § 11 i fl. – Lokalforskrifta gjeld såleis (normalt) ikkje utslepp i rensedistrikt, der det er tilknytingsplikt etter pbl. § 66 Missing: Album). Reply