Alternative

9 comments

User
Mosida 13.01.2020
Jan 25,  · Kemudian, apabila orang qamat dia lari pula, dan apabila qamat telab selesai dia datang pula kembali menggoda orang (yang sedang solat). Dia membisik, "Ingatlah ini dan itu!" Yaitu hal-hal yang tidak pernah diingatnya selama ini, sehingga orang lupa telah berapa rakaat dia so lat. Reply